Software Engineering

In dit opleidingsonderdeel maak je kennis met de processen, tools en technieken om complexe, correcte en bruikbare software te bouwen. De verschillende fases van een software engineering process worden bestudeerd. We starten met een basis van requirements engineering. We behandelen diverse procesmodellen voor de ontwikkeling van software, inclusief agiele processen. Technieken zoals test-driven development en refactoring komen aan bod.

Na het volgen van dit opleidingsonderdeel, kunnen de studenten (1) principes en kwaliteitsattributen van proces en product uitleggen en nastreven, (2) de fasen van het ontwikkelingsproces, de activiteiten, de resultaten en gerelateerde terminologie uitleggen, (3) een probleem analyseren waarvoor software moet gemaakt worden en dit omzetten in een verzameling gestructureerde vereisten (requirements), (4) UML (Unified Modeling Language) gebruiken voor het maken van een object-georiƫnteerde analyse en ontwerp van een gesteld probleem, en (5) een software ontwerp omzetten in gestructureerde en onderhoudbare object-georiƫnteerde code. De studenten verkrijgen ook inzicht in validatie, verificatie en testing, en kunnen de aangeleerde benaderingen toepassen, en verwerven de basisvaardigheden om software design en code gradueel te laten evolueren.


«  Object-georienteerd Programmeren 2 | Human-AI Interaction »